Limit Aljabar

Selamat mengerjakan soal soal  Limit

Name Phone Number
1. Jika 

maka bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan a - b adalah.....
2.
3. Jika Sn adalah jumlah n suku pertama dari barisan aritmetika maka 
4.
maka n = .....
5. Jika a dan b bilangan bulat, serta


maka b - a = ..........
6.
7.
8.
a. (1/2)√2
b. (1/3)√3
c. √2
d. √3
e. 0
yang benar adalah....
9.
10.